Velkommen til søsterloge nr. 63 Fru Inge I.O.O.F.

Vil du være med i et positivt, livsbekræftende og givende fællesskab og sammenhold?

Vil du opleve ny menneskelig udvikling?

Vil du være med til at give en håndsrækning til nærsamfundet?

Odd Fellows er ikke bedre mennesker, men vi gør en forskel sammen.

 

Søsterloge nr. 63 Fru Inge efterlever Odd Fellow Ordenens grundprincipper, der er en gradvis etisk belæring af det enkelte menneske i en etisk og humanitær retning.

Vi arbejder på at forædle mennesket ved at styrke de egenskaber, vi alle er i besiddelse af, de gamle dyder som:

Venskab, Kærlighed og Sandhed. Det er de tre begreber Odd Fellow Ordenen arbejder ud fra.

 

Søsterloge nr. 63 Fru Inge og broderloge nr. 76 Asger Ryg er de to loger i vor Ordensbygning på Teglovnsvej 44 i Ringsted.

Navnene på begge loger er taget fra den middelalderlige beretning over den meget betydningsfulde Skjalm Hvide slægt, der i 11-tallet levede i Fjenneslev nær Ringsted.

 

Fru Inge afholder møde 1. og 3. torsdag i perioden september til maj. En logeaften begynder med et logemøde kl. 19. Herefter samles vi i det selskabelige, hvor vi spiser en let anretning.

Det selskabelige er også en væsentlig del af logens virke. Det uformelle samvær efter logemødet er her, du som søster styrker dit netværk, lærer dine logesøstre bedre at kende og lærer at have respekt og forståelse for andres meninger.

Årskontingentet er i øjeblikket 630 kr. pr. kvartal fordelt i 4 lige store rater, endvidere betales et gebyr for optagelse og senere for tildeling af Ordenens grader. Hertil kommer betaling for traktementet ved hvert logemøde. Ved medlemskab af Odd Fellow Ordenen er du en del af et verdensomspændende netværk.

Har denne lille velkomst vakt din interesse, er du velkommen til at tage kontakt til søsterlogens overmester for yderligere information pr. mail eller brev.

info63@fru-inge-oddfellow.dk