Søsterloge nr. 63 Fru Inges Historie

Søsterloge nr. 63 Fru Inge er Odd Fellow Ordenens søsterloge i Ringsted. Logen blev Institueret den 14. februar 1976, og er således netop fyldt 42 år.

Vi deler hjemsted med Odd Fellow Ordenens broderloge nr. 76 Asger Ryg i Ordensbygningen, Teglovnsvej 44, Ringsted.

Ordensbygningen vil være kendt af mange borgere i Ringsted og omegn, idet vore meget fine selskabslokaler gennem en del år har været centrum for familiefester og øvrige arrangementer, som byens medborgere har valgt at holde hos os i det kendte gamle hus på Teglovnsvej.

Vi udlejer vore selskabslokaler til alle, der har brug for de bedste rammer til fejring af familiens store mærkedage.

Man behøver således ikke at være Ordensmedlem for at komme i betragtning som lejer.  

Men forud for det at blive en søsterloge ligger mange års forberedelser, og Fru Inges første spæde kim blev således lagt i efteråret 1968 ved dannelse af Rebekkaforeningen Fru Inge, hvor logesøstre fra Ringsted gennem medlemskab i Rebekkaloge nr. 5. Dr. Margrethe i Roskilde tog initiativ til dannelse af egen loge i Ringsted.

Oprindelig hed vi Rebekkasøstre, men omkring årtusindskiftet ændredes navnet til Odd Fellow

søstre, således at der blev    navnelighed mellem logesøstre og logebrødre.

Og nu her - mere end 40 år efter Institueringen i 1976 - er Fru Inge stadig en meget levedygtig loge med knap 50 søstre, der på alle måder lever op til Odd Fellow Ordenens formål om selvudvikling gennem etiske principper og humanitære arbejdsopgaver.

Og netop de humanitære arbejdsopgaver er uløseligt knyttet til Fru Inge!

Vi har siden starten udført frivilligt arbejde på mange forskellige måder, hvilket i tidens løb har givet logens søstre næsten 1.000.000, kr. mellem hænderne til uddeling blandt trængende medborgere, og vi har i mange år primært tilgodeset børn og unge mennesker i det nære lokalområde med vore årlige donationer.

Mange borgere i Ringsted husker nok stadig Sommerspillene i Klosterlunden, som var uhyre populære. Og her var Fru Inges bod med salg af lækre hjemmelavede desserter meget besøgt, og de hjemmelavede desserter har været vores særkende siden. Sammen med vore hjemmelavede pandekager, som næsten bliver revet væk til Middelalderfestivalerne i Klosterlunden hvert andet år.

Vi håber, at dette lille uddrag af Fru Inges historie og formål har vakt interesse og vil give anledning til yderligere spørgsmål, og alle er velkommen til at kontakte logens Overmester på følgende mailadresse: